Stock

Vaak wordt mij gevraagd een foto te maken ter illustratie van een bepaald artikel. Dit kan zowel een geënsceneerde foto als een op locatie vastgelegd moment zijn. Hieronder een aantal foto’s die onder beide categorieën kunnen vallen: fictief of documentair.